יום שלישי, 7 בינואר 2014

החיים בזבל
זבובים המתפתחים בזבל אורגני, ובמיוחד זבוב הבית, הם מפגע סביבתי, וטרינרי ותברואתי במשקי בע"ח ובמגורי אדם. הזבובים מטרידים את חיות המשק עד כדי פגיעה בעלייה במשקל ובתנובה, ובנוסף הם נשאים של גורמי מחלות רבים.

צרעה טפילית מטילה בגולם של זבוב

צרעות טפיליות התוקפות את שלב הגולם של זבובים אלה נפוצות בעולם כולו ואף זמינות כמוצר מסחרי להדברה ביולוגית (בתמונה למעלה). ד"ר אלעד חיל מהחוג לביולוגיה וסביב עוסק בגידול ויישום של שני מיני צרעות טפיליות כנגד זבובים בארץ. צרעות קטנות אלה (כל אורכן הוא שלושה - חמישה מ"מ) מטילות את ביציהן לתוך חֶבְיוֹנוֹת הזבובים הנמצאים בזבל, ביצה אחת בכל חביונה (חביונה היא המַעֲטֶה הקשיח שעוטף את גלמי הזבובים, בתמונה למטה). מהביצה בוקע זחל, שניזון מגולם הזבוב. כתוצאה מכך גולם הזבוב מת ובסופו של דבר מתוך החביונה מגיחה צרעה בוגר/ת חדשה במקום זבוב, וחוזר חלילה. בנוסף לפעולת ההטפלה, הצרעות הבוגרות ניזונות בעצמן ממספר גלמי זבובים ביום. כל צרעה מסוגלת להדביר עד כ-200 גלמי זבובים במהלך חייה, וצאצאיה ימשיכו לחפש ולהדביר גלמי זבובים, דור אחר דור. 

חביונות של זבובים שהוטפלו על ידי צרעות טפיליות.
הצרעות התפתחו כשהן ניזונות מהגלמים,  ולבסוף המיתו אותם והגיחו מהחביונות דרך החורים שניקבו. 

יש סביבנו צרעות נוספות שתוקפות זבובים, אבל הידע על מגוון הצרעות האלה בישראל מועט ביותר: עד כה בוצע רק סקר אחד של טפילי זבובים בשנות השמונים, והוא נערך בשלושה משקים בנגב המערבי בלבד. ד"ר חיל, יחד עם ד"ר וולף קוסליצקי מאוניברסיטת תל-אביב, אוספים את המידע החסר. הם עורכים סקר ארצי מקיף שמטרותיו ללמוד את המגוון, השפע והתפוצה של צרעות טפיליות של זבובי הבית, ולהכיר את הגורמים המשפיעים עליהם.

הסקר כולל רפתות, לולים ודירים בשישה אזורים גאוגרפים שונים בארץ. גלמים של זבוב הבית מגידול מעבדה משמשים כפתיונות בסקר. מניחים את  הגלמים במתקן ייעודי במשק, ומאפשרים לצרעות טפיליות להטיל ביצים בגלמים כרצונן. לאחר מכן מדגירים את הגלמים המוטפלים במעבדה עד גיחת הצרעות, מתארים ומגדירים אותן.
הסקר יאפשר להרחיב את טווח האויבים הטבעיים  המוכרים לנו, שעשויים לעזור בהתמודדות עם זבובים בארץ. 

המחקר ממומן על ידי היוזמה לטקסונומיה בישראל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה