יום רביעי, 14 במאי 2014

מלחמת חפירות: על חזירים וצמחי בר


חזירי הבר הם היונקים היבשתיים, הטבעיים, הגדולים ביותר בישראל. מנקודת מבטו של האדם, הם מהווים מזיקים לחקלאות ומטרד באיזורים עירוניים. השפעתם על סביבתם הטבעית, לעומת זאת, כמעט ולא ידועה. 

נזקי חזירים בשטח חקלאי

פעילות חזירי בר בחיפה

מאמרשהתפרסם לאחרונה התמקד בנבירות של חזירים באדמה בשטחי בר, ובדק איך פעילות החזירים משפיעה על חברת הצמחים העשבוניים בשטח ועל הפצת הזרעים שלהם. גיא דברת, בהנחייתם של פרופ' גידי נאמן מהחוג לביולוגיה וסביבה ופרופ' אבי פרבולוצקי ממכון וולקני, יצר חלקות מחקר שבהן היתה פעילות חזירים בחורף בלבד, בקיץ בלבד, או שחזירים לא יכלו להכנס לתוכן בכלל. לאחר מכן הוא השווה את הכמות ואת ההרכב של מיני הצמחים בין החלקות.

החזירים נברו באדמה, אבל רק בשטחים מצומצמים. בחורף ובאביב הם חפרו ב 4% מכלל השטח הניתן לנבירה, ובקיץ ירד היקף החפירה עד ל 2% . השפעות הנבירה על הצמחים היו קטנות יחסית: נבירת קיץ, לפני עונת הנביטה בסתיו, העלתה את מגוון המינים אבל לא שינתה את כמות היבול הצמחי. נבירת חורף, בתקופת הצמיחה, הפחיתה את היבול הצמחי אבל לא השפיעה על מספר מיני הצמחים ועל צפיפות הגדילה שלהם. נראה אם כך שחברת הצמחים עמידה למדי לחפירותיהם של החזירים באדמה, אולי כתוצאה של אבולוציה משותפת ממושכת בין חזירי הבר וצמחי הבר בארץ.

נבירות חזירים בשטח טבעי ברמת הנדיב

פרק נוסף במחקר הראה שלפעילות החזירים יש אולי אפילו השפעה מיטיבה על צמחי הבר.  גללים של חזירים מכילים זרעים שמסוגלים לנבוט ולהתפתח, וזרעים נוספים בעלי יכולת נביטה מסתבכים בפרוות החזירים. החזירים יכולים, אם כן, לפעול כמפיצי זרעים בשני מנגנונים שונים. מעניין, שהזרעים המופצים דרך פרוות החזיר הם בעיקר של צמחים מקומיים, בעוד שבגללים נמצאים זרעים של מיני צמחים מהגרים.  מכיון שהחזירים נעים על פני שטחים גדולים, הם יכולים להעביר זרעים בין אוכלוסיות מבודדות של צמחים מקומיים, ובכך לעזור לשמר אותן. מצד שני, הם עלולים גם לעזור לצמחים פולשים להתפשט לאיזורים חדשים.לקריאה נוספת:


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה